sitemap

Školy - základní, střední, vysoké

přidej odkaz/www
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a tělesné výchovy.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, nabídka uměleckých a sportovních volitelných předmětů.

Základní škola s rozšířenou výukou atletiky a basketbalu pro 560 žáků, s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 780 žáků s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Angličtina, němčina a francouzština se zde učí nepřetržitě od roku 1963.

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a informatiky pro 546 žáků, s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky pro 750 žáků, s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků s družinou a jídelnou.

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky, přírodních věd a informatiky.

Základní škola pro 620 žáků s družinou a jídelnou. Rozšířenáá výuka jazyků se zaměřením na německý a anglický jazyk.

Základní škola pro 700 žáků se sportovním zaměřením na lední hokej, fotbal, pozemní hokej, házenou a volejbal, s jídelnou a družinou.

Základní škola pro 472 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky, přírodovědných předmětů a jazyků.

Základní škola pro 525 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka s družinou a jídelnou.

Škola s běžnými a sportovními třídami doplněná družinou, předškolní přípravkou a jídelnou. Nabídka jazykových, sportovních a informatických kroužků.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků s družinou a jídelnou.

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro 652 žáků, s družinou a jídelnou. K dispozici jsou zájmové kroužky keramiky, hudby a počítačů.

Základní škola pro 735 žáků s družinou a jídelnou. Zaměření na rozšířenou výuku jazyků.

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 720 žáků s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků s družinou a jídelnou.

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodovědy, cizích jazyků a výpočetní techniky pro 730 žáků s jídelnou a školní družinou.

Základní škola pro 444 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 105 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 560 žáků se školní jídelnou a družinou.

Základní škola s družinou, jídelnou a rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na plavání.

Základní škola pro 660 žáků s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a se školní jídelnou.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 580 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Vyučování zaměřující se na rozšířenou výuku jazyků.

Základní škola pro 630 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 810 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat sportovní třídy se zaměřením na softbal.

Základní škola pro 650 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Výuka probíhá dle vzdělávacího programu Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků.

Základní škola pro 930 žáků s družinou a jídelnou. Rozšířená výuka angličtiny, němčiny a francouzštiny. Provozování zájmových kroužků.

Základní škola pro 400 žáků s rozšířenou výukou jazyků. K dispozici je široký výběr zájmových kroužků, školní družina a klub.

Základní škola pro 451 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka vzdělávání v multikulturním prostředí.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 1615 žáků s jídelnou a družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou němčiny.

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Od 6. ročníku nabídka rozšířené výuky výpočetní techniky.

Základní škola s rozšířeno výukou informatiky, výtvarné výchovy a tvořivé dramatiky s jídelnou a družinou.

Zákadní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy s družinou a jídelnou.

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné a pohybové výchovy.

Základní škola pro 750 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 500 žáků s družinou, jídelnou a s rozšířenou výukou výtvarné výchovy.

Základní škola pro 800 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Možnost rozšířené výuky cizích jazyků nebo informatiky.

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky, cizích jazyků, tělesné a výtvarné výchovy. Zájmové kroužky: počítače, pohybové hry, jóga, německý jazyk, výtvarná výchova, japonská hra Go, šachy, sportovní hry, moderní gymnastika, český jazyk.

Základní škola s rozšířenou výukou pro 400 žáků, s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro 560 žáků, s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s rozšířenou výukou informatiky s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 680 žáků s družinou a jídelnou a s rozšířenou výukou jazyků.

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat zájmové kroužky

Výuka žáků s vadami řeči a žáků s vadou řeči v kombinaci s mentálním postižením.

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ s rozšířenou výukou informatiky.

Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a základů uměleckých řemesel s jídelnou a družinou.

Základní škola pro 30 žáků s mentálním a kombinovaným postižením.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní škola pro 400 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy pro 380 žáků. Součástí školy je školní jídelna a družina.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních a tanečních oborů.

Základní škola pro 320 žáků s družinou a jídelnou a specializovanými třídami pro žáky s problémy v učení a chování či s tělesným nebo smyslovým postižením.

Základní škola pro 1000 žáků s družinou a jídelnou.

Zvláštní škola s možností navštěvovat zájmové kroužky: keramiku, sportovní hry, sborový zpěv.

Zvláštní škola.

Zvláštní škola.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních a tanečních oborů.

Zajištění výuky zrakově i jinak postižených dětí. Poskytování speciální péče, zrakové stimulace a výcviku prostorové orientace.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních a tanečních oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních a tanečních oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní škola pro 750 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka tanečního, divadelního a počítačového kroužku.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních a tanečních oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní škola pro 620 žáků s družinou a jídelnou.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních a tanečních oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních a tanečních oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní umělecká škola pro 300 žáků.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 500 žáků s družinou, klubem a jídelnou a rozšířenou výukou výtvarné výchovy. V 1. a 6. třídách je zaváděn program Smysluplná škola.

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky sportovní, hudební, výtvarné a jazykové.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudební teorie, zpěvu a hry na různé hudební nástroje.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní škola pro 850 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky pohybové, jazykové, dramatické a výtvarné.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a literárně-dramatických oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatických oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní škola pro 750 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

Základní škola pro 440 žáků s družinou a jídelnou. Od 5. třídy rozšířená výuka výtvarné výchovy.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Poskytování zvýšené péče mimořádně nadaným žákům od 2. ročníku.

Základní škola pro 650 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 268 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky pohybové, sportovní, jazykové a informatiky.

Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením.

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a zájmovými kroužky.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků (anglický a německý jazyk). Speciální výukové skupiny pro žáky s vývojovými poruchami. Volnočasové aktivity: keramická dílna, dramatický kroužek, pěvecký sbor, flétna, florbal, PC kroužek, etická výchova

Naše škola nabízíme rozšířenou jazykovou výuku. Komplexní způsob výuky je každoročně oceňován katedrami jazyků na PedF UK.

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků.

Škola s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy.

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů

Základní škola s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Základní škola: rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na lehkou atletiku a míčové hry od 6. třídy. Rozšířené vyučování cizích jazyků: anglický jazyk od 3. třídy, druhý cizí jazyk od 6. třídy.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků s jídelnou a družinou.

Základní škola pro 860 žáků s družinou a jídelnou a s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Základní škola s rozšířenou výukou anglického jazyka a tělesné výchovy s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 440 žáků s rozšířenou výukou basketbalu, s jídelnou a školní družinou

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, matematiky a přírodovědných předmětů.

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků pro 460 žáků s jídelnou a školní družinou.

Základní škola s třídami s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy - lední hokej.

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků pro 500 žáků s jídelnou a školní družinou

Základní škola s třídami s rozšířenou výukou jazyků.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní škola pro 615 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 700 žáků.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní škola se třídami 1. stupně, zaměřená na přípravu k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní škola pro 350 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola rodinného typu pro 260 žáků s družinou a jídelnou. Ve škole působí logopedická poradna.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů

Základní škola pro 680 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky pohybové, sportovní, jazykové, keramiky a informatiky.

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou.

Státní základní škola pro 500 žáků se školní jídelnou a družinou. Část tříd pracuje metodou montessori.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních a tanečních oborů.

Waldorfská základní škola s jídelnou a družinou.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních a tanečních oborů.

Základní škola pro 400 žáků s družinou a jídelnou

Základní škola pro 310 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 350 žáků s družinou a jídelnou.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Základní škola pro 560 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 400 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola s družinou a jídelnou. Organizace zájmových kroužků.

Základní škola pro 350 žáků s družinou a jídelnou. Škola tvoří pro žáky se sníženými předpoklady individuální studijní plány

Základní škola s jídelnou a družinou.

Základní škola pro 520 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 335 žáků s družinou a jídelnou. V 6.- 9.ročníku jsou specializované třídy pro žáky s poruchami učení.

Základní umělecká škola. Příprava posluchačů na případnou profesionální dráhu, ale zejména výchova mladé generace k lásce k umění.

Základní škola pro 1200 žáků s družinou, klubem a jídelnou. K dispozici jsou kroužky pohybové, sportovní, jazykové, pěvecké a informatiky

Základní škola pro 190 žáků s družinou.

Základní škola praktická a speciální pro 216 žáků se školní jídelnou, družinou a speciálním pedagogickým centrem.

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro žáky mající na běžné škole problémy se zvládáním učiva. Kladení důrazu na praktické předměty. Provoz kroužků a školní družiny.

Základní škola.

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou.

Základní škola pro 70 žáků s družinou.

Základní škola pro 748 žáků s družinou a jídelnou. Výuka probíhá dle vzdělávacího programu Šance pro všechny, vždy a ve všem.

Základní škola s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Široká nabídka mimoškolní zájmové činnosti, rozsáhlý výběr volitelných předmětů, pronájmy sportovišť a dalších prostor. Motivující prostředí, vynikající strava, školní družina, školní klub.

Základní škola s mateřskou školou a rozšířenou výukou matematiky od 6. roč., společné akce pro ZŠ a MŠ, družina, vzdělávací program Škola s mosty do života, výuka Aj od 1. roč., příprava předškoláků, organizujeme ozdravné pobyty a školy v přírodě.

Základní škola. Výuka AJ od 1. r., informatika, více hodin přírodovědných předmětů, klidné a přátelské prostředí. Zájmové kroužky: keramika, počítače, sport, jazyky. Pronájmy tělocvičen, obědy pro veřejnost. Školní družina pro 1. - 5.r.

Základní škola s rozšířenou výukou moderní gymnastiky a cyklistiky, s mnoha venkovními hřišti.

Základní škola pro 700 žáků s rozšířenou výukou hudební výchovy. Součástí školy je školní družina a jídelna.

Základní škola pro 125 žáků s jídelnou a družinou.

Základní škola pro 175 žáků.

Základní škola se zaměřením na výuku jazyků. Nabídka zájmových kroužků v oblasti aerobic, anglický jazyk, hra na flétnu, sportovní hry a počítače.

Zabýváme se výukou žáků se speciálními potřebami. Přípravné třídy a přípravný stupeň. Bezplatně druzina a kroužky: keramika, zpěv, sport, vaření.

Naše škola je dvanáctiletá waldorfská škola, usilující o harmonický rozvoj dětské osobnosti na základě antroposofického pohledu na člověka, s cílem připravit postižené dítě na samostatný praktický život. Integrujeme žáky s různými druhy postižení.

Naše škola vyučuje podle alternativního vzdělávacího programu Národní škola, který byl speciálně upraven pro potřeby nadstandardního vyučování cizích jazyků. Školní rok ukončujeme týdenním leteckým pobytem v Anglii. Možnost zájmových kroužků.

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. V několika třídách se učí podle programu Začít spolu.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Soukromá základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Speciální základní škola pro děti, které mají speciální poruchy učení, koncentrace a pozornosti.

Základní škola pro 130 žáků s družinou.

Škola vyučuje hudební, taneční a literárně dramatický obor. Nabídka zajištění kompletního servisu při pořádání kulturních akcí.

Speciální základní škola pro 150 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem.

Základní škola se školní jídelnou a diagnostickým ústavem.

Základní škola a dětský domov pro děti s poruchami chování.

Provoz diagnostického ústavu pro chlapce ve věku 15-18 let nabízejícího diagnostické a výchovně vzdělávácí činnosti.

Základní škola s družinou, jídelnou, zájmovými kroužky a školním klubem.

Základní škola s běžnou výukou. Odborné kroužky zaměřující se na výuku cizích jazyků a informatiku. Škola podporuje vztah žáků k ekologii.

Základní škola pro 500 žáků s družinou.

Základní škola pro 22 žáků s družinou a jídelnou.

Speciální základní škola pro 62 žáků s jídelnou a školní družinou.

Základní škola.

Vzdělávací program Integrál je alternativní systém vzdělávání a výchovy určený žákům 1. - 9. ročníku.

Provoz prvního stupně soukromé základní školy s jídelnou a družinou.

Škola poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. třídy. Anglický jazyk je povinně vyučován od 1. třídy.

Škola zajišťuje výuku v rozsahu 1. - 5. ročníku základní školy žákům s různými vadami řeči, nabízí speciální logopedickou péči.

Speciální základní škola pro 133 žáků s jídelnou.

Integrované zařízení, kde se prolíná práce základní a mateřské školy spolu s družinou a klubem. Míra zátěže školní práce se řídí aktuálním zdravotním stavem dítěte.

Speciální základní škola pro sluchově postižené pro 75 žáků s jídelnou a školní družinou.

Soukromá základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů.

Soukromá základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebního oboru.

Základní škola pro 350 záků s jídelnou a školní družinou.

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. V rámci vzdělávání je posilována výuka cizích jazyků a výpočetní techniky.

Soukromá základní umělecká škola se školní jídelnou. Zaměření na výuku hudebních, výtvarných a literárně-dramatických oborů.